Liên kết website
I. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐẠI HỌC 11/30/2009 10:24:27 AM I.DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐẠI HỌC
I.SÁCH GIÁO KHOA ĐẠI HỌC
TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ĐƠN GIÁ  NĂM XB
1 Ôn bệnh GS. Trần Thuý, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim 40,000 2005
2 Đông dược Đồng TG : GS. Trần Thuý, BS.Lê Thị Hồng Hoa, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, TS. Trần Lư Vân Hiền 27,000 2006
3 Điều trị học kết hợp yhọc hiện đại và y học cổ truyền Đồng TG : GS.Trần Thuý, TS.Vũ Nam, BSCKII Lê Thị Hiền, Ths.Nguyễn Văn Toại 40,000 2006
4 Điều trị học nội khoa (Tập 1) Đồng TG :GS.TS. Trần Ngọc Ân, PGS.TS. Ngô Qúy Châu, GS. Vũ Văn Đính, GS.TS. Nguyễn Thị Dụ, PGS.TS. Phạm Thị Thu Hồ, Ths. Nguyễn Văn Hùng, GS. Phạm Khuê, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Đào Văn Long, PGS.TS. Phạm Thị Hòa Mỹ, TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc, TS. Đặng Kim Oanh, GS.TS Nguyễn Khánh Trạch, PGS.TS. Bùi Huy Phú, TS. Hoàng Hồng Thái, PGS. Nguyễn Văn Thành. 53,000 2006
5 Điều trị học nội khoa (Tập 2) Đồng TG :PGS. TS Nguyễn Thị Minh An, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, GS.TS. Phạm Gia Khải, PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi, TS. Phạm Mạnh Hùng, GS.TS. Trần Đức Thọ, PGS.TS. Đỗ Trung Quân, GS.TS. Nguyễn Văn Xang, PGS.TS. Nguyễn Thị Liệu 72,000 2006
6 22 bài giảng chọn lọc nội khoa tim mạch GS. BS. Nguyễn Huy Dung 25,000 2005
7 Bài giảng bệnh học nội (Tập1)  Đồng TG : PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An, TS.BS. Hà Phan HảI An, PGS.TS. Ngô Qúy Châu, PGS.TS Đỗ Thị Liệu, TS.BS. Đỗ Trung Quân, TS. BS. Nguyễn Hà Thanh, PGS. BS. Nguyễn Văn Thành, GS.TS. Trần Đức Thọ, TS.BS. Đỗ Gia Tuyển, TS. BS. Phạm Quang Vinh, TS. Chu Văn ý, GS. TS Nguyễn Văn Xang. 68,000 2005
8 Bài giảng bệnh học nội khoa (Tập 2) Đồng TG :GS. TS. Trần Ngọc Ân, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hồ, TS. Phạm Mạnh Hùng, GS. Phạm Khuê, PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc, GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch, GS. TS. Nguyễn Lân Việt 86,000 2008
9 Bài giảng bệnh học ngoại khoa tập 1 Đồng TG :PGS.TS. Hà Văn Quyết ( CB),Ths. Phùng Ngọc Hòa, BSCKII. Đỗ Việt Hùng, Ths. Trần Hiếu Học, TS. Trần Bảo Long, Ths. Nguyễn Văn Mão, TS. Đỗ Trường Sơn,Ths. Đỗ Trường Thành, TS. Nguyễn Công Tô, Ths. Trịnh Văn Tuấn, PGS.TS. Lê Ngọc Từ, GS. Dương Chạm Uyên 33,000 2006
10 Bài giảng bệnh học ngoại khoa tập 2 Đồng TG :PGS.TS. Hà Văn Quyết ( CB),Ths. Phùng Ngọc Hòa, Ths. Hoàng Văn Hùng, Ths. Trần Hiếu Học, TS. Phạm Đức Huấn, TS. Đỗ Trường Sơn, PGS.TS. Lê Ngọc Từ, , GS.TS. Vương Hùng, PGS. Nguyễn Đức Phúc, BS. Nguyễn Văn Thạch, TS. Hà Kim Trung 36,000 2006
11 Bài giảng chẩn đoán hình ảnh Đồng TG :GS. Hoàng Kỷ, TS. Nguyễn Duy Huề, TS. Phạm Minh Thông, BS. Bùi Văn Lệnh, BS. Bùi Văn Giang 50,000 2005
12 Bài giảng gây mê hồi sức  (Tập 1) Đồng TG :GS. Nguyễn Thụ(CB), GS.TS Đào Văn Phan, PGS.TS.Phan Đình Kỷ, PGS.TS. Nguyễn Văn Chừng, GS.TS. Lê Xuân Thục, TS. Bùi ích Kim, TS. Trịnh Văn Đồng, TS. Nguyễn Quốc Kính, BSCKII Đỗ Ngọc Lâm, BSCKII Nguyễn Thị Kim Bích Liên, TS. Công Quyết Thắng, Ths. Nguyễn Ngọc Anh, TS. Nguyễn Hữu Tú, TS.CKII Bùi Tân Thịnh. 86,500 2006
13 Bài giảng gây mê hồi sức  (Tập 2) Đồng TG :GS. Nguyễn Thụ(CB), GS.TS Đào Văn Phan, PGS.TS.Phan Đình Kỷ, PGS.TS. Nguyễn Văn Chừng, GS.TS. Lê Xuân Thục, TS. Bùi ích Kim, TS. Trịnh Văn Đồng, TS. Nguyễn Quốc Kính, BSCKII Đỗ Ngọc Lâm, BSCKII Nguyễn Thị Kim Bích Liên, TS. Công Quyết Thắng, Ths. Nguyễn Ngọc Anh, TS. Nguyễn Hữu Tú, TS.CKII Bùi Tân Thịnh. 72,000 2006
14 Bài giảng giải phẫu học Đồng TG :TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Lê Hữu Hưng, Ths Vũ Bá Anh, PGS.TS. Hoàng Văn Cúc, Ths. Ngô Văn Đãng, BSCKII Nguyễn Trần Quýnh, BSCKII Nguyễn Xuân Thùy, Ths. Trần Sinh Vương 48,000 2004
15 Bài giảng huyết học truyền máu (SĐH) Đồng TG :GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn ( CB), TS. Trần Thị Mai An, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An, Ths. Phạm Tuấn Dương, TS. Chương Công Duẩn, PGS.TS. Lê Văn Khang, Ths. Bạch Quốc Khánh, TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, TS. Nguyễn Thị Nữ, PGS.TS. TháI Qúy, TS. Nguyễn Hà THanh, BSCKII Đỗ Mạnh Tuấn, BS. Nguyễn Chí Tuyển, PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, PGS.TS. Cung Thị Tý, TS. Phạm Quang Vinh 55,000 2006
16 Bài giảng nhãn khoa bán cầu trước nhãn cầu Đồng TG : PGS.TS. Tôn Thị Kim Thanh ( CB), PGS.TS. Hoàng Thị Phúc, PGS.TS. Phạm Thị Khánh Vân, PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu, TS. Vũ Thị Thái 31,500 2005
17 Bài giảng nhi khoa (Tập 1) Đồng TG : PGS.TS.Nguyễn Gia Khánh (CB), GS.TSKH. Lê Lan Trà, GS.TS. Trần Quỵ, PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng, PGS.TS. Trần Đình Long, TS. Phạm Thị Xuân Tú, Ths. Nguyễn Thị Yừn, Ths. Trần Thị Hồng Vân 88,000 2009
18 Bài giảng nhi khoa (Tập 2) Đồng TG : Lê Nam Trà (CB), PGS.TS. Phạm Nhật An, BSCKII. Nguyễn Thị Kim Anh, PGS.TS. Tô Văn HảI, BSCKII. Trần Đình Hiệu, GS.TS. Nguyễn Công Khanh, PGS.TS. Trần Đình Long, TS. Đinh Bích Thu, PGS.TS. Ninh Thị ứng, PGS. Cao Quốc Việt, TS. Nguyễn Phú Đạt 71,000 2006
19 Bài giảng răng hàm mặt PGS.TS. Mai Đình Hưng 14,000 2006
20 Bài giảng sản phụ khoa  (Sau đại học) Đồng TG : BS cao cấp. PGS.TS. BSCKII. Nguyễn Đức Vy (CB), TS.BSCKII. Nguyễn Đức Hinh, TS. Vương Tiến Hòa, GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu, PGS.TS. Trần Thị Phương Mai, BSCKII. Phạm Thị Phương Mai, PGS. Đinh Thế Mỹ, TS. Nguyễn Ngọc Minh, TS. Ngô Văn Tài, TS. Nguyễn Viết Tiến, TS. Lê Thị Thanh Vân 55,000 2006
21 Bài giảng sản phụ khoa  (Tập 1) Đồng TG : GS. Dương Thị Cương ( CB), PGS.TS. Trần Hán Chúc, PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh, TS. Phạm Thị Hoa Hồng, BSCKII.Ma Thị Huế, TS. Nguyễn Việt Hùng, GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu, GS.TS. Trần Thị Phương Mai, BSCKII. Nguyễn Minh Nguyệt, PGS.TS. Vũ Nhật Thăng, TS. Nguyễn Viết Tiến 48,000 2007
22 Bài giảng sản phụ khoa  (Tập 2) Đồng TG : TS. Nguyễn Đức Vy (CB), GS. Nguyễn Khắc Liêu, PGS. Trần Thị Phương Mai, Ths. Nguyễn Đức Hinh, Ths.Nguyễn Viết Tiến, Ths. Ngô Văn Tài, BSCKII. Phạm Thị Thanh Mai, BSCKII. Trần Đình Tú, Ths. Lưu Thị Hồng, Ths. Nguyễn Quốc Tuấn, Ths. Phạm Huy Hiền Hào, BSCKII. Nguyễn Hữu Cốc, Ths. Nguyễn Huy Bạo, BSCKII. Vương Tiến Hoà, BS. Đặng Văn Tằng, Ths. Phạm Thị Thanh Hiền, Ths. Nguyễn Ngọc Minh, Ths. Lê Thị Thanh Vân 50,000 2006
23 Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa Đồng TG :PGS.TS. Hà Văn Quyết ( CB), PGS. Tôn Thất Bách, Ths. Phùng Ngọc Hòa, Ths. Trần Hiếu Học, TS. Phạm Đức Huấn, Ths. Kiều Đình Hùng, TS. Bùi ích Kim, PGS. Nguyễn Đức Phúc, Ths. Đỗ Trường Thành, TS. Nguyễn Hữu Ước 31,000 2006
24 Bài giảng y học cổ truyền (Tập 1) Đồng TG :GS.Trần Thuý, PGS. Phạm Duy Nhạc, PGS. Hoàng Bảo Châu 55,000 2005
25 Bài giảng y học cổ truyền (Tập 2) Đồng TG :GS.Trần Thuý, PGS. Phạm Duy Nhạc, PGS. Hoàng Bảo Châu 56,000 2005
26 Bài tập điện tâm đồ (Dùng cho sinh viên y khoa và BS thực hành) Dịch : Ths. Chuơng Thanh Hương, Ths. Phạm Thái Sơn, BS. Vũ Quỳnh Nga,GS.TS.Phạm Gia Khải (HĐ) 67,000 2006
27 Bào chế đông dược Đồng TG :PGS.TS.Nguyễn Nhược Kim, GS.Trần Thuý, BSCKII.Lê Thị Hồng Hoa, TS. Hoàng Minh Chung, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, PGS.TS.Trần Lưu Vân Hiền 32,500 2005
Bệnh học ( ĐT dược sĩ đại học) TS. Lê Thị Luyến ( chủ biên) 68,000 2010
28 Bệnh học lao Đồng TG :GS.TS. Nguyễn Việt Cồ, GS.TS. Trần Văn Sáng, BSCKII Ngô Ngọc Am, TS. Lê Ngọc Hưng, BSCKII Mai Văn Khương, BSCKII Nguyễn Xuân Nghiêm, Ths.Trần Thị Xuân Phương 32,000 2006
29 Bệnh học lao ( D01Z20) Đồng TG :GS.TS. Trần Văn Sáng ( CB), BSCKII Ngô Ngọc Am, TS. Lê Ngọc Hưng, BSCK I Mai Văn Khương, BSCKII Nguyễn Xuân Nghiêm, Ths. Trần Thị Xuân Phương, PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ 28,000 2007
30 Bệnh học miệng và triệu chứng học Đồng TG :PGS.TS. Hoàng Tử Hùng(CB), Huỳnh Anh Lan, Võ Thị Do, Nguyễn Thị Hồng, Võ Đức Tuyến, Trần Thị Kim Cúc 90,000 2010
31 Bệnh học ngoại khoa GT ôn thi sau ĐH Đồng TG :GS. Đặng Hanh Đệ( CB), PGS.TS.Nguyễn Ngọc Bích, Ths.Trần Hiếu Học, TS.Phạm Đức Huấn,Ths. Hoàng Văn Hùng, PGS. Nguyễn Đức Phúc, PGS.TS. Hà Văn Quyết, PGS.TS. Lê Ngọc Từ, GS.TS. Đỗ Đức Vân, GS.Dương Chạm Uyên 38,000 2004
32 Bệnh học ngoại phụ YHCT ( Đào tạo BSCKYHCT) PGS.TS.Phạm Văn Trịnh, PGS.TS. Lê Thị Hiền (CB), PGS.TS. Tạ Văn Bình, TS. Lê Lương Đống, Ths.TháI Hoàng Oanh, Ths.Trần Hải Vân 46,000 2008
33 Bệnh học ngoại Tập 1 ( sau ĐH) Đồng TG :PGS.TS. Hà Văn Quyết ( CB), PGS. Tôn Thất Bách, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, PGS.TS. Trần Ngọc Bích, PGS.TS. Hoàng Công Đắc, PGS. Trần Gia Khánh, TS. Phạm Đức Huấn, GS.TS. Đỗ Kim Sơn, GS.TS. Đỗ Đức Vân 51,000 2006
34 Bệnh học ngoại Tập 2 ( sau ĐH) Đồng TG :PGS.TS Hà Văn Quyết (CB), GS.TS. Trần Quán Anh, PGS.TS. Nguyễn Quang Bài, GS.Đặng Hanh Đệ, Ths. Phùng Ngọc Hóa, PGS. Vũ Tự Huỳnh, Ths. Nguyễn Văn Mão, PGS. Nguyễn Đức Phúc, PGS.TS. Đào Xuân Tích, GS.Nguyễn Bửu Triều 39,000 2006
35 Bệnh học tim mạch (Tập 1) Đồng TG : PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh(CB), GS.TS.Hoàng Trọng Kim, GS.TS.Nguyễn Mạnh Phan, GS.TS.Nguyễn Lân Việt, BS. Đào Hữu Trung 200,000 2008
36 Bệnh học tim mạch (Tập 2) Đồng TG : PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh(CB), GS.TS.Hoàng Trọng Kim, GS.TS.Nguyễn Mạnh Phan, GS.TS.Nguyễn Lân Việt, BS. Đào Hữu Trung 200,000 2008
Bệnh học và điều trị đông y(BSYHCT) Đồng TG : PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu ( CB), PGS.TS. Nguyễn Thị Bay, Ths.BS. Ngô Anh Dũng 49,000 2007
37 Bệnh ngũ quan y học cổ truyền Đồng TG : GS. Trần Thuý, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim ( CB), PGS.TS. Phạm Văn Trịnh, TS. Vũ Nam 15,500 2006
38 Cấp cứu ban đầu Đồng TG : Ths.Nguyễn Mạnh Dũng (CB), CNĐD Tống Vĩnh Phú 25,000 2008
42 Chăm sóc dược ( Sách ĐT dược sĩ và học viên sau ĐH) Bộ Y Tế - biên soạn: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền 67,000 2010
39 Châm cứu Đồng TG : GS. Trần thuý, GVC.BSCKII. Trần Quang Đạt, PGS.TS. Trương Việt Bình, GVC.BSCKII.Trần Quốc Hiếu, TS. Vũ Nam 65,500 2005
Châm cứu học ( Sách đào tạo  Y sĩ Y học cổ truyền)  Chủ biên : PGS.TS.BS. Phan Quan Chí Hiếu 48,000 2009
40 Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc Đồng TG : PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim, BSCKII. Trần Quang Đạt (CB), TS.Phạm Thúc Hạnh, TS. Lê Thị Hiền, BSCKII. Nguyễn Văn Việt, Ths. Lê Thành Xuân 87,000 2008
41 Châm cứuhọc T1( BSYHCT) PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu ( CB) 54,000 2007
43 Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn GS Trần Thuý 15,000 2006
44 Chẩn đoán học y học cổ truyền Đồng TG: TS. Vũ Nam,GS.Trần Thuý 18,000 2006
45 Chuyên đề dị ứng học GS.TS. Nguyễn Đăng An 21,500 2002
46 Chuyên đề nội khoa y học cổ truyền Đồng TG : GS. Trần Thuý, TS. Vũ Nam 94,000 2006
47 Dân số học ( Đào tạo hệ  BS  y học dự phòng) TS. Trần Chí Liêm (CB), TS. Nguyễn Đăng Vững, Ths. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, PGS.TS. Nguyễn Duy Luật, GS.TS. Trương Việt Dũng, TS. Phạm Bá Nhất. 81,000 2009
48 Dược học cổ truyền (BS chuyên khoa YHCT) Đồng TG :PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim, TS.Hoàng Minh Chung, PGS.TS.Đỗ Thị Phương 61,000 2009
49 Dược học cổ truyền (Dược sĩ ĐH) Đồng TG :GS.TS.Phạm Xuân Sinh, TS.Phùng Hòa Bình 53,000 2006
50 Dược lâm sàng ( DS ĐH) Đồng TG : PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền ( CB), GS.Đặng Hanh Phức, Ths. Nguyễn Thị Liên Hương, Ths. Phan Quỳnh Lan, Ths. Bùi Đức Lập, Ths. Phạm Thị Thuý Vân. 40,000 2006
51 Dược lâm sàng và điều trị Đồng TG :PGS.TS. Đồng Thị Kim Huyền (CB), PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu, PGS.TS. Nguyễn Thành Đô, TS.Kiều Khắc Đôn, PGS.TS. Phạm Thị Thu Hồ, GS.TS. Lê Đức Hinh, DSCKII.Vũ Chu Hùng, GS.TS. Phạm Gia KhảI, GS.TS. Ngô Ngọc Liễn, GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn, TS. Đỗ Trung Quân, PGS.Phương Đình Thu, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, TS. Nông Thị Tiến 50,000 2005
52 Dược lý học lâm sàng Đồng TG :GS.TS. Đào Văn Phan, TS. Nguyễn Trọng Thông, PGS.TS. Nguyễn Trần Giáng Hương 80,000 2005
53 Dược lý học tập 1 PGS.TS.Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm ( CB), Ths. Đào Thị Vui 38,000 2007
54 Dược lý học tập 2 Ths. Nguyễn Thùy Dương, Ths. Dương Thị Ly Hương, Ths. Lê Phan Tuấn 68,000 2007
55 Dinh dưỡng & vệ sinh  thực phẩm Đồng TG : PGS.TS. Phạm Duy Tường(CB), GS.TSKH. Hà huy Khôi, TS. Đỗ Thị Hòa, Ths. Trịnh Bảo Ngọc, Ths. Trần Thị Phúc Nguyệt, Ths. Phạm Văn Phú, Ths.Lê Thị Hương, Ths.Nguyễn Thanh Tuấn 36,000 2006
56 Dinh dưỡng & vệ sinh an toàn thực phẩm Đồng TG : GS.TSKH. Hà Huy Khôi, PGS.TS. Phạm Duy Tường, PGS.TS.Nguyễn Công Khẩn(CB), TS.Hà Thị Anh Đào, TS. Đỗ Thị Hòa, TS.Lê Thị Hợp, Ths.Lê Thị Hương, TS.Nguyễn Thị Lâm, Ths.Trịnh Bảo Ngọc, TS.Từ Ngữ, Ths.Trần Thị Phúc Nguyệt, TS. Nguyễn Xuân Ninh, Ths.Phạm Văn Phú, Ths.Nguyễn Thanh Tuấn 51,000 2004
57 Dịch tễ dược học TS.Nguyễn Thanh Bình(CB) 36,000 2007
58 Dịch tễ học lâm sàng (Tập 1) GS.TS. Dương Đình Thiện 35,000 2006
59 Dịch tễ học lâm sàng (Tập 2) GS.TS. Dương Đình Thiện 38,500 2004
60 Giáo dục nâng cao sức khỏe Đồng TG : TS. Nguyễn Văn Hiến(CB), TS.Nguyễn Duy Luật, TS. Vũ Khắc Lương 30,000 2007
61 Giáo trình dị ứng học đại cương Đồng TG : PGS.TSKH. Vũ Minh Thục(CB), GS.TS. Đặng Đức Phú, PGS.TS. Lê Văn Hiệp, TS. Huỳnh Kim Hối 51,500 2005
62 Giải phẫu bệnh học Đồng TG :GS.TS. Nguyễn Vượng, GS. Vũ Công Hòe, GS. Vi Huyền Trác, PGS. Trịnh Quang Huy,PGS.TS. Lê Đình Roanh, PGS.TS. Lê Đình Hoành, PGS.TS. Trần Văn Hợp, BS. Nguyễn Văn Phi. 112,000 2005
63 Giải phẫu người  Đồng TG :PGS.TS. Hoàng Văn Cúc, TS.Nguyễn Văn Huy, TS. Ngô Xuân Khoa, BS.CKII. Nguyễn Trần Quýnh, BS.CKII. Nguyễn Xuân Thùy, Ths. Trần Sinh Vương 84,000 2006
64 Giải phẫu người ( Cử nhân đại học) Đồng TG :PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Ngô Xuân Khoa, Ths. Nguyễn Đức Nghĩa, BS. Chu Văn Tuệ Bình, BS. Lê Phi Hảo 129,000 2008
65 Giải phẫu người (Tập 1) Đồng TG :GS.TS. BS. Trịnh Văn Minh ( CB), PGS.TS.BS. Hoàng Văn Cúc, GVC.BSCKII. Nguyễn Đức Cự, GVC.TS.BS. Lê Hữu Hưng 68,000 2004
66 Giải phẫu ngực - bụng TS. Phạm  Đăng Diệu 90,000 2006
67 Giải phẫu răng Đồng TG :GS.TS.NGND.Hoàng Tử Hùng ( CB), Ths.BS. Huỳnh Kim Khang, TS.BS. Ngô Thị Quỳnh Lan, Ths.BS. Ngô Lê ThuThảo, Ths.BS. Hoàng Đạo Bảo Trâm 92,000 2008
68 Giải phẫu X - Quang Nguyễn Doãn Cường 24,000 2007
69 Giản yếu giải phẫu người Đồng TG :GS.Nguyễn Quang Tuyền, TS.BS.Phạm Đăng Diệu,BS.Nguyễn Văn Đức, BS.Nguyễn Văn Cường 60,000 2007
70 Hóa đại cương vô cơ (Tập 1) Đồng TG : PGS.TSKH. Lê Thành Phước (CB), PGS.TS. Phan Tuý, CN. Nguyễn Nhật Thị 75,000 2008
71 Hóa sinh y học Đồng TG : GS. Đỗ Đình Hồ(CB), Phạm Thị Mai, Lê Xuân Trường 37,000 2007
72 Hóa vô cơ và hữu cơ Đồng TG : PGS.TSKH. Phan An, TS. Nguyễn Sĩ Đắc, DS. Lê Hữu Trí 66,000 2008
73 Hoá đại cương vô cơ (Tập 2) Đồng TG : PGS.TSKH. Lê Thành Phước (CB), TS.Lê Thị Kiều Nhi, Ths.Hoàng Thị Tuyết Nhung 91,000 2009
74 Hoá dược (Tập 1) Đồng TG : PGS.TS. Trần Đức Hậu ( CB), DS. Nguyễn Đình Hiển, PGS.TS. Thái Duy Thìn, DS. Nguyễn Văn Thục 56,000 2007
75 Hoá dược (Tập 2) Đồng TG : PGS.TS. Trần Đức Hậu ( CB), DS. Nguyễn Đình Hiển, PGS.TS. Thái Duy Thìn, DS. Nguyễn Văn Thục 51,000 2007
76 Hoá hữu cơ (Tập 1) Đồng TG : PGS.TS. Trương Thế Kỷ(CB), Ths.Nguyễn Anh Tuấn, TS.Phạm Khánh Phong Lan, Ths.Đỗ Thị Thuý, PGS.TS. Đặng Văn Tịnh, Ths.Trương Ngọc Tuyền 64,000 2006
77 Hoá hữu cơ (Tập 2) Đồng TG : PGS.TS. Trương Thế Kỷ(CB), Ths.Nguyễn Anh Tuấn, TS.Phạm Khánh Phong Lan, Ths.Đỗ Thị Thuý, PGS.TS. Đặng Văn Tịnh, Ths.Trương Ngọc Tuyền 46,000 2006
78 Hoá học hữu cơ (Tập 1) Đồng TG : GS.TS. Trần Mạnh Bình, PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt ( CB), TS. Ngô Mai Anh 66,000 2007
79 Hoá học hữu cơ (Tập 2) Đồng TG : GS.TS. Trần Mạnh Bình, PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt ( CB), TS. Ngô Mai Anh 53,000 2007
80 Hoá phân tích (Tập 1) Đồng TG : PGS.TS. Trần Tử An ( CB), CN. Trần Tích 48,000 2007
81 Hoá phân tích (Tập 2) Đồng TG : PGS.TS. Trần Tử An ( CB), TS.TháI Nguyễn Hùng Thu 58,000 2007
82 Hoá sinh Đồng TG :PGS.TS. Nguyễn Nghiêm Luật(CB), PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, PGS.TS. Hoàng Thị Bích Ngọc, TS. Phạm Thiện Ngọc, TS. Đỗ Thị Thu, TS.Tạ Thành Văn 66,000 2006
83 Hoá sinh học Đồng TG : GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng ( CB), PGS.TS. Đào Kim Chi, PGS.TS. Phạm Quang Tùng, TS. Nguyễn Văn Đồng 120,000 2005
84 Huyết học truyền máu ( Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học ) Chủ biên : TS.BSCK 2 Hà Thị Anh 66,000 2009
85 Khoa học môi trường và sức khỏe Đồng TG : PGS.TS. Nguyễn Thị Thu ( CB), Ths. Nguyễn Thu Anh, PGS.TS.Khương Văn Duy, PGS.TS. Phùng Văn Hoàn, Ths.Đặng Huy Hoàng, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên, PGS.TS. Trần Như Nguyên 23,000 2007
86 Kinh tế y tế ( Cử nhân công cộng) Đồng TG : TS.BS Vũ Xuân Phú CB), Ths. BS. Đặng Vũ Trung 54,000 2008
87 Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế Đồng TG :PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc(CB), Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến, TS. Hoàng Văn Minh, TS. Nguyễn Xuân Thành 24,000 2007
88 Kiểm nghiệm dược phẩm Đồng TG : PGS.TS. Trần Tử An ( CB), CN. Trần Tích, DS. Nguyễn Văn Tuyền, TS. Chu Thị Lộc, Ths. Nguyễn Thị Kiều Anh 42,000 2007
89 Kỹ thuật bào chế- sinh dược học các dạng thuốc (Tập 1) Đồng TG : PGS.TS. Võ Xuân Minh, PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng ( CB), TS. Hoàng Đức Trước, TS. Nguyễn Đăng Hòa, PGS.TS.Võ Xuân Minh 34,000 2006
90 Kỹ thuật bào chế- sinh dược học các dạng thuốc (Tập 2) Đồng TG : PGS.TS. Võ Xuân Minh, PGS.TS. Nguyễn Văn Long ( CB), PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng, TS. Phạm Thị Minh Huệ, TS. Vũ Văn Thảo 31,000 2008
91 Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y học Đồng TG :PGS.TS. Đinh Hữu Dung(CB), PGS.TS. Bùi Khắc Hậu, PGS.TS. Lê Hồng Hinh, PGS.TS. Lê Văn Phục,PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyến, PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh 23,000 2008
92 Kỹ thuật chế biến & bào chế thuốc cổ truyền Đồng TG : PGS.TS.Phạm Xuân Sinh (CB), TS.Phùng Hòa Bình, TS.Vũ Văn Điền, PGS.TS. Võ Xuân Minh 18,000 2004
93 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T1 Đồng TG : PGS.TS. Từ Minh Kóong (CB), Ths. Nguyễn Văn Hân, KS. Nguyễn Việt Hương, TS. Nguyễn Đình Luyện, PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị 48,000 2007
94 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T2 Đồng TG :PGS.TS. Từ Minh Kóong (CB), TS. Đàm Thanh Xuân 34,000 2007
95 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T3 Đồng TG : PGS.TS. Từ Minh Kóong (CB), TS.Nguyễn Thanh HảI, TS. Nguyễn Ngọc Chiến, Ths. Nguyễn Thị Thnh Duyên, Ths. Lê Thị Thu Hòa, Ths.Nguyễn Thị Trinh Lan, Ths. Nguyễn Văn Hân 56,000 2009
96 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng TS.BS. Phạm Hùng Vân 29,000 2006
97 Ký sinh trùng  Đồng TG :PGS.TS. Phạm Văn Thân (CB), PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, PGS.Phạm Hoàng Thế, PGS.TS. Phạm Trí Tuệ, PGS.TS.Hoàng Tân Dân, Ths.BS. Trương Thị Kim Phượng, Ths.BS.Phan Thị Hương Liên, Ths.BS. Phạm Ngọc Minh 60,000 2007
98 Lý luận y học cổ truyền Đồng TG : GS.Trần Thuý, TS. Vũ Nam, Ths.Nguyễn Văn Toại 18,000 2005
99 Lý sinh y học Đồng TG :PGS.TSKH.NGUT.Phan Sỹ An, PGS.TS.NGUT.Phan Văn Thiện, GVC.CN.Nguyễn Quốc Trân, GVC.CN.Nguyễn Hữu Trí, GVC.TS.TS.Phan Thị Lê Minh, GVC.Ths.Đoàn Thị Giáng Hương, GV.CN.Nguyễn Thanh Thủy 66,000 2005
100 Mô - phôi , phần mô học Đồng TG : GS.TS. Trịnh Bình (CB), PGS.TS. Nguyễn Thị Bình, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng, TS. Nguyễn Khang Sơn, TS. Ngô Duy Thìn, BS.Lưu Đình Mùi 56,000 2007
101 Mô phôi răng miệng Chủ biên : Hoàng Tử Hùng 79,000 2010
102 Một số chuyên đề về bào chế hiện đại Đai học dược Hà Nội 36,500 2005
103 Một số vị thuốc nam thường dùng Đồng TG : GS. Trần Thuý, BS.Lê Thị Hồng Hoa, TS. Hoàng Minh Chung 16,000 2005
104 Miễn dịch học Đồng TG :GS. Nguyễn Ngọc Lanh, GS.TS. Văn Đình Hoa, GS.Vũ Triệu An, GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi, PGS.TS. Phan Thị Thu Anh, PGS.TS. Trần Thị Chính, PGS.TS. Vũ Dương Qúy, 49,000 2006
105 Nội bệnh lý Đồng TG :GS.TSKH. Nguyễn Năng An, PGS.TS. Phan Quang Đoàn, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân, PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn, BSCKII Đỗ Trương Thanh Lan 29,000 2007
106 Nội khoa cơ sở (Tập 1) Đồng TG :PGS.TS.Nguyễn Thị Minh An, GS.TS. Trần Ngọc Ân, Ths. Trần Văn Dương, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, PGS.TS. Phạm Thu Hồ, GS.TS. Phạm Gia KhảI, GS. Phạm Khuê, GS.TS. Lê Huy Liệu, BS. Phan Sĩ Quốc, PGS. Nguyễn Văn Thành, GS. TS. Trần Đức Thọ, GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, GS.TS. Nguyễn Văn Sang, TS. Chu Văn Ý. 66,000 2007
107 Nội khoa cơ sở (Tập 2) Đồng TG :PGS.TS.Nguyễn Thị Minh An, GS.TS. Trần Ngọc Ân, Ths. Trần Văn Dương, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, PGS.TS. Phạm Thu Hồ, GS.TS. Phạm Gia KhảI, GS. Phạm Khuê, GS.TS. Lê Huy Liệu, BS. Phan Sĩ Quốc, PGS. Nguyễn Văn Thành, GS. TS. Trần Đức Thọ, GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, GS.TS. Nguyễn Văn Sang, TS. Chu Văn Ý. 60,000 2007
108 Nội khoa y học cổ truyền (Trên Đại Học) Đồng TG : GS. Trần Thuý(CB), PGS.TS. Trương Việt Bình, TS. Vũ Nam, TS. Tạ Văn Bình 58,000 2004
109 Nội kinh Đồng TG : GS. Trần Thuý,TS. Vũ Nam, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim 39,000 2006
110 Ngoại khoa cơ sở Đ.H Y Hà Nội 13,000 2003
111 Ngoại khoa y học cổ truyền Đ.H Y Hà Nội 34,000 2007
112 Nha khoa trẻ em ( Sách đào tạo BSRHM) CB : TS.BS. Trần Thúy Nga 93,000 2010
113 Nhi khoa y học cổ truyền Đồng TG : GS.Trần Thuý,PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim, TS. Đặng Minh Hằng 15,000 2006
114 Phôi thai học thực nghiệm và ứng dụng LS Đỗ Kính 190,000 2008
115 Phương tễ học (BS chuyên khoa YHCT) Đồng TG : PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim(CB), PGS.TS. Phạm Văn Trịnh 48,000 2009
116 Phẫu thuật thực hành Đồng TG : GS. Đặng Hanh Đệ(CB), Ths.Nguyễn Khắc đức, Ths.Trương Xuân Quang, Ths.Hoàng Ngọc Sơn, BS.Đỗ Tất Thành, Ths.Trần Xuân Vịnh, Ths.Kim Văn Vụ 34,000 2007
117 Phụ khoa hình minh họa Đồng TG : BS.Đinh Quang Minh ( dịch), GS. Dương Thị Cương (HĐ) 80,000 2008
118 Phục hình răng cố định Đồng TG :BS. Trần Thiên Lộc, BS. Nguyễn Thị Bích Thủy, BS. Nguyễn Thị Kim Dung 70,000 2009
119 Phục hình răng tháo lắp từng phần Sách dịch 70,000 2009
120 Phục hồi chức năng Đồng TG : GS.TS. Nguyễn Xuân Nghiên, PGS.TS. Cao Minh Châu, PGS.TS. Vũ Thị Bích Hạnh. 48,000 2008
121 Quản lý và tổ chức Y tế Đồng TG : BS. Nguyễn Phiên, TS.Nguyễn Văn Mạn(CB), CN.Trần Văn Hai, BS.Triệu Thị Hoa, Ths. Phạm Đức Mục, BS.Nguyễn Quang Phi, BS. Đoàn Thị Quỳnh Như, BS. Nguyễn Phúc Thị Xuân Tâm, BS. Bùi Đức Thành, Ths.Nguyễn Văn Tuyển, Ths. Phan Văn Tường 28,000 2007
122 Receptor màng tế bào & tác dụng của thuốc GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng 72,000 2008
123 Sản khoa hình minh họa Đồng TG : GS. Dương Thị Cương, BS. Đinh Quang Minh, BS. Nguyễn Đăng Thụ 75,000 2004
124 Sản phụ khoa  ĐH Y Hà Nội 60,000 2005
125 Sản phụ khoa y học cổ truyền Đồng TG :GS. Trần Thuý                              PGS.TS. Lê Thị Hiền, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim 42,000 2009
126 Sổ tay xét nghiệm hoá sinh lâm sàng Đỗ Đình Hồ 35,000 2006
127 Sinh dược học bào chế (Đào tạo sau ĐH) Đ.H Dược Hà Nội 41,000 2009
128 Sinh lý bệnh học  Đồng TG :GS.Nguyễn Ngọc Lanh, GS.TS. Văn Đình Hoa, PGS.TS Phan Thị Thu Anh, PGS.TS. Trần Thị Chính 76,000 2008
129 Sinh lý bệnh miễn dịch Đồng TG :GS.TS. Văn Đình Hoa, PGS.TS. Phan Thị Thu Anh, PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh Hà 25,000 2006
130 Sinh lý bệnh và miễn dịch, phần miễn dịch học Đồng TG :GS.TS. Văn Đình Hoa, GS.Nguyễn Ngọc Lanh, PGS.TS. Phan Thị Thu Anh, PGS.TS. Trần Thị Chính, PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh Hà,GS.TSKH Phan Thị Phi Phi  35,000 2007
131 Sinh lý bệnh và miễn dịch, phần sinh lý bệnh học Đồng TG :GS.TS. Văn Đình Hoa, GS.Nguyễn Ngọc Lanh, PGS.TS. Phan Thị Thu Anh, PGS.TS. Trần Thị Chính, PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh Hà, Ths. Phạm Đăng Khoa, TS. Đỗ Hòa Bình, TS. Nguyễn Thanh Thuý 47,000 2007
132 Sinh lý học (Tập 1) Đồng TG :PGS.Trịnh Bỉnh Di, GS.TS.Phạm Thị Minh Đức, TS. Phùng Xuân Bình, PGS.TS. Lê Thu Liên, CN.Hoàng Thế Long 45,000 2006
133 Sinh lý học (Tập 2) Đồng TG :PGS.Trịnh Bỉnh Di, GS.TS.Phạm Thị Minh Đức, TS. Phùng Xuân Bình, PGS.TS. Lê Thu Liên, TS.Trịnh Hùng Cường 46,000 2005
134 Sinh lý học( Sách Đào tạo BSĐK) Đồng TG :GS.TS.Phạm Thị Minh Đức, PGS.BS. Trịnh Bỉnh Di, PGS.TS. Lê Thu Liên, PGS.TS. Nguyễn Văn Tường,TS. Phùng Xuân Bình, TS. Trịnh Hùng Cường 82,000 2007
135 Sức khỏe nghề nghiệp (Cử nhân công cộng) Đồng TG :PGS. TS. Bùi Thanh Tâm (CB), GS.TS. Trương Việt Dũng, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoài, PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Tú, Ths.Nguyễn Thuý Quỳnh, Ths.Nguyễn Lệ Ngân, Ths. Nguyễn Ngọc Bích, Ths. Lương Mai Anh 50,000 2008
136 Soi cổ tử cung phát hiện sớm ung thư Đồng TG : PGS.TS. Trần Thị Phương Mai, GS. Dương Thị Cương, PGS.Nguyễn Đức Vy, PGS.Đinh Xuân Tửu 29,000 2003
137 Tổ chức và quản lý Y tế Đồng TG : GS.TS. Trương Việt Dũng, TS. Nguyễn Duy Luật (CB), TS. Nguyễn Văn Hiến, TS. Vũ Khắc Lương 37,000 2007
138 Thương hàn luận Đồng TG : GS. Trần Thuý, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim 48,000 2008
139 Thần kinh học lâm sàng Đồng TG : Daniel.Chương, Lê Đức Hinh, Nguyễn Hy Hùng(CB), Bùi Kim Mỹ (HĐ) 200,000 2004
140 Thống kê y học GS. TSKH. Nguyễn Xuân Phách 15,000 2006
141 Thống kê y tế công cộng phần thống kê cơ bản ( Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng) Chủ biên : TS. Lê Cự Linh 40,000 2009
142 Thống kê y tế công cộng phần phân tích số liệu ( Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng) Chủ biên : TS.Phạm Việt Cường 41,000 2009
143 Thực hành cộng đồng  Đồng TG : PGS.TS. Nguyễn Thị Thu ( CB), PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc, TS. Vũ Diễn, GS.TS. Trương Việt Dũng, TS. Nguyễn Văn Hiến, TS. Đỗ Thị Hòa, Ths. Lưu Ngọc Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên, TS. Nguyễn Duy Luật, PGS.TS. Trần Như Nguyên, GS.TS. Đào Ngọc Phong, TS. Chu Văn Thăng, PGS.TS. Phạm Duy Tường 60,000 2007
144 Thực hành dịch tễ học PGS.TS. Lương Đình Thiện(CB), PGS.TS. Lê Vũ Anh, Ths. Trần Văn Chí, PGS.TS. Phạm Huy Dũng, TS. Nguyễn Trần Hiển, Ths. Hoàng Thị Hoa 36,000 2003
145 Thực hành nhãn khoa Đồng TG : PGS.TS. Phan Dẫn (CB), GS. Cù Nhẫn Nại, PGS.TS. Đỗ Như Hơn, PGS.TS. Hoàng Thị Phúc, PGS.Nguyễn Xuân Trường, PGS.TS. Hoàng Đức Kiệt, BSCKII. Nguyễn Đức Lựu, TS. Nguyễn Đức Anh, Ths. Nguyễn Quốc Anh, BS. Phan Dũng, Ths.Trần Đức Đệ, PGS.TS. Nguyễn Hồng Giang.NCVC.Hoàng Hồ, BSCKII. Bùi Tố Nga, BSCKII. Nguyễn Ngọc Trung, TS.Phạm Trọng Văn, Ths. Vũ Quốc Lương 55,000 2006
146 Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm Đồng TG :BSCKII Trần Thiên Lộc ( CB), Ths.BS.Lê Hò Phương Trang, Ths.BS. Nguyễn Thị Cẩm Bình, Ths.BS. Nguyễn Hiếu Hạnh 50,000 2008
147  Thực hành phục hình răng tháo lắp bán phần Đồng TG :BSCKII Trần Thiên Lộc ( CB), BSCKII Phạm Lê Hương, BSCKI Nguyễn Thị Khen, Ths.BS. Trần Ngọc Khánh Vân 40,000 2008
148 Thực tập di truyền y học Đồng TG :GS.TS. Trịnh Văn Bảo, TS.Phan Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, Ths. Hoàng Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Trần Đức Phấn, Ths.Nguyễn Văn Rực, TS.Nguyễn Thị Trang, Ths. Lương Thị Lan Anh 14,000 2006
149 Thực tập hoá sinh Đồng TG :PGS.TS. Nguyễn Nghiêm Luật(CB), PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, PGS.TS. Hoàng Thị Bích Ngọc, PGS.TS. Vũ Thị Phương, TS. Phạm Thiện Ngọc, TS. Đỗ Thị Thu, Ths. Đặng Ngọc Dung  28,000 2003
150 Thực tập sinh học Đồng TG :GS.TS. Trịnh Văn  Bảo ( HĐ), TS. Phạm Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, Ths. Hoàng Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Trần Đức Phấn. Ths. Nguyễn Văn Rực, TS. Nguyễn Thị Trang 18,500 2005
151 Thực tập sinh lý học Đồng TG :GS.TS. Phạm Thị Minh Đức, GS.TS. Phạm Đình Lựu, GS.TS. Lê Thành Uyên, PGS.TS. Trịnh Bỉnh Di, PGS.TS. Lê Thu Liên, PGS.TSKH Ngô Thế Phương, TS. Trần Ngọc Bảo, TS. Phùng Xuân Bình, TS.Trịnh Hùng Cường, TS. Lê Bá Thúc, BS.Đinh Lương, CN. Hoàng Thế Long, TS. Lê Ngọc Hưng, TS. Nguyễn Văn Khoan, BS.Bùi Mỹ Hạnh, Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương, Ths. Lê Đình Tùng 28,000 2005
152 Thực vật học Đồng TG : DS. Lê Đình Bích, TS. Trần Văn Ơn  CB), Ths. Hoàng Quỳnh Hoa 74,000 2007
153 Thuốc đông y- cách sử dụng và một số bài thuốc hiệu nghiệm Đồng TG : GS.Trần Thuý, BSCKII Lê Thị Hồng Hoa 55,000 2006
154 Tiêu chuẩn trang thiết bị hóa chất cho các phòng thực tập của cơ sở đào tạo dược sỹ ĐH Đồng TG : Phí Văn Thâm ( CB), TS. Phạm Quốc Bảo, Ths.Phạm Xuân Viết, TS.Nguyễn Mạnh Pha, TS. Trần Viết Hùng, Ths. Nguyễn Đông Phương, Ths. Võ Thị Nhị Hà, Ths. Trần Thị Oanh, Ths. Ngô Chí Dũng 23,000 2008
155 Tim mạch học - Bài giảng hệ nội khoa GS.TS. Nguyễn Huy Dung 31,000 2004
156 Tim mạch học giản yếu GS. TS. BS.Nguyễn Huy Dung 25,000 2001
157 Toán học cao cấp Đồng TG : Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Phan Dũng (CB), Phạm Thị Hồng Cẩm 45,000 2008
158 Triệu chứng học ngoại khoa  Đồng TG : GS. Đặng Hanh Đệ(CB), PGS.Vũ Tự Huỳnh, GS.TS. Trần Thị Phương Mai, PGS.Nguyễn Đức Phúc, PGS.Lê Ngọc Từ, GS. Đỗ Đức Vân 52,000 2006
159 Triệu chứng học thần kinh Đồng TG : PGS.TS. Lê Quang Cường, Ths.BSCKI.Lâm Văn Chế, Ths.BSCKI. Đào Bích Hòa, TS.Nguyễn Công Hoan, Ths. Nguyễn Trọng Hưng, TS.BSCKII.Trần Thu Hương, TS.BSCKII. Nguyễn Văn Liệu, Ths.Trần Viết Lực, Ths.BSCKII. Nguyễn Tố Mai, Ths. Phan Hồng Minh, PGS.TS. Nguyễn Phương Mỹ, PGS.TS. Ngô Đăng Thục 50,500 2008
160 Vật lý - Lý sinh Y học Đồng TG :PGS.TS. Nguyễn Văn Thiện, PGS.TSKH Phan Sỹ An, TS. Phan Thị Lê Minh, Ths. Đoàn Thị Giáng Hương, CN.Nguyễn Thanh Thủy, Ths.Trần Thị Ngọc Hoa, Ths.Ngô Dũng Tuấn. 62,000 2006
161 Vi sinh vật Y học Đồng TG :GS.TS.Lê Huy Chính (CB), GS.TS.Lê Huy Chính, PGS.TS.Đinh Hữu Dung, PGS.TS.Bùi Khắc Hậu,PGS.TS.Lê Hồng Hinh, PGS.TS.Lê Thị Oanh, PGS.TS.Lê Văn Phủng, PGS.TS.Nguyễn Thị Tuyến, PGS.TS.Nguyễn Thị Vinh, TS.Nguyễn Vũ Trung 72,000 2007
162 Vệ sinh môi trường dịch tễ (Tập 1) Đồng TG : GS.TS.Đào Ngọc Phong(CB), BSCKII.Nguyễn ái Châu, TS.Trần Văn Dần, DSCKII.Trần Giữu, PGS.Lê Vĩ Hùng, TS.Phùng Văn Hoàn, BSCKII.Trần Văn Phương, PGS.TS.Nguyễn Duy Tiết, GS.TS.Trương Việt Dũng, TS.Nguyễn Thị Thu, TS.Phạm Duy Tường 89,000 2009
163 Vệ sinh môi trường dịch tễ (Tập 2) Đồng TG : GS.TS.Đào Ngọc Phong(CB), BSCKII.Nguyễn ái Châu, TS.Trần Văn Dần, DSCKII.Trần Giữu, PGS.Lê Vĩ Hùng, TS.Phùng Văn Hoàn, BSCKII.Trần Văn Phương, PGS.TS.Nguyễn Duy Tiết, GS.TS.Trương Việt Dũng, TS.Nguyễn Thị Thu, TS.Phạm Duy Tường 98,000 2009
164 Xoa bóp bấm huyệt Đồng TG : GS.TrầnThuý, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim, BSCKII.Trần Quốc Hiếu, BSCKII. Lê Thị Hồng Hoa 21,000 2004
165 Y dịch Đồng TG : GS.Trần Thuý, TS. Vũ Nam, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim 56,000 2009
166 Y học cổ truyền (Bác sĩ Đa khoa) Đồng TG : PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim ( CB), TS.Tạ Văn Bình, TS.Hoàng Minh Chung, Ths.Nguyễn Thị Kim Dung, BSCKII. Trần Quang Đạt, TS.Lê Lương Đống, TS.Đặng Minh Hằng, TS.Phạm Thúc Hạnh, TS.Lê Thị Hiền, PGS.TS. Đỗ Thị Phương, BSCKII Phạm Quốc Toán, TS. Đặng Kim Thanh, PGS.TS. Phạm Văn Trịnh, TS. Nguyễn Văn Toại. 40,000 2007
167 Y học cổ truyền (Cao đẳng) Đồng TG : BSCKI. Bùi Trọng Thái ( CB), Ths. Lê Thị Dung, Ths.Đỗ Minh Hiền 36,000 2007
168 Y pháp học Đồng TG : PGS.TS. Đinh Gia Đức, Ths.Lưu Sỹ Hùng, BS. Đào Thế Tân 44,000 2007
Tag :    ,
Tìm kiếm Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Hương
Hoàng Hương
Sản phẩm bán chạy
Châm cứu thần hiệu
 

Giá mới 130.000 VNĐ

-

Giá cũ 130.000 VNĐ VNĐ

Công nghệ sản xuất thuốc từ thảo dược
 

Giá mới 405.000 VNĐ

-

Giá cũ 405.000 VNĐ VNĐ

Giải phóng ung thư bằng sức mạnh tâm trí
 

Giá mới 140.000 VNĐ

-

Giá cũ 168.000 VNĐ VNĐ

Hướng dẫn điều trị nội tiêu hóa- gan mật
 

Giá mới 315.000 VNĐ

-

Giá cũ 368.000 VNĐ VNĐ

HIỆU SÁCH Y HỌC HOÀNG HƯƠNGĐịa chỉ: Phòng 1 - Nhà E4 Tập thể Đại Học Y, Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội


Tel/ Fax: 04.35746179  Mobile: 0983.300.170 / 0972.171.630

Email: hieusachyhochoanghuong@gmail.comWebsite: http://hieusachyhochoanghuong.vn

OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.

Lên đầu trang