Liên kết website
II. DANH SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC 11/14/2009 9:27:26 PM II. SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC
II. SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC
TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ĐƠN GIÁ  NĂM XB
1 Điều dưỡng sản Đồng TG : PGS.TS. Cao Ngọc Thành (CB), TS.Lê Văn An, BS.Lê Thị Lục Hà, BSCKII.Trần Đức Thái, BS.Đào Nguyễn Diệu Trang 50,000 2007
2 Điều dưỡng cơ bản Đồng TG : TS. Ngô Toàn Định, BS. Vũ Thục Anh, BS.Tạ Khánh Huệ, CN. Tống Vĩnh Phú,ĐD. Phạm Đức Mục, BS. Đỗ Kim Oanh, BS. Nguyễn Mạnh Dũng, BS.Phan Thị Hạnh.ĐD.Hoàng Thị Lan, ĐD.Phan Thị Lục, ĐD Trần Thị Luận, ĐD Trần Thị Trinh, ĐD Phạm Thị Nga, ĐD Nguyễn Hùng Minh, ĐD Phạm Thị Hồng 60,000 2006
3 Điều dưỡng cơ bản tập 1 (Cao đẳng) Đồng TG : TS.  Đỗ Đình Xuân(CB), Ths. Nguyễn Mạnh Dũng, BS.CKI. Tạ Khánh Huệ, BS.CKI.Vũ Thị Thục Anh, CNĐD. Tống Vĩnh Phú, 58,000 2007
4 Điều dưỡng cơ bản tập 2 (Cao Đẳng) Đồng TG : TS.  Đỗ Đình Xuân(CB), Ths. Nguyễn Mạnh Dũng, BS.CKI. Tạ Khánh Huệ, BS.CKI.Vũ Thị Thục Anh, CNĐD. Tống Vĩnh Phú, 46,000 2007
5 Điều dưỡng cộng đồng Vụ KH đào tạo 36,000 2006
6 Điều dưỡng cấp cứu hồi sức Đồng TG : BSCKI. Phạm Văn Ruân, Ths.Ngô Huy Hoàng, BSCKI. Phạm Thị Chỉ, BSCKI. Trần Thị Hằng 18,000 2007
7 Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội Ths.Chương Tuấn Anh ( CB) 23,000 2007
8 Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại Đồng TG : BSCKI.Phạm Thị Kim Dung, BS.Cù Thị Định, Ths.Bùi Thị Tuyết Anh ( CB), BS.CKI.Đặng Thị Thư, Ths. Đặng Quế Dương, BS. Vũ Hoàng Anh, CNĐD. Nguyễn Thị Hoài Thu 55,000 2007
9 Điều dưỡng nội khoa (Cao đẳng) Đoồng TG : Ths.BS.Ngô Huy Hoàng ( CB), BSCKI.Phạm Thị Chỉ, BSCKI.Trần Thị Hằng, 48,000 2007
10 Điều dưỡng nội khoa (TH) Đồng TG : TS. Trần Thuý Hạnh, Ths.Lê Thị Bình ( CB), TS. Lê Bà Thúc, GS. Vũ Văn Đính ( HĐ) 45,000 2006
11 Điều dưỡng ngoại khoa  Đồng TG : TS. Trần Ngọc Tuấn (CB), Ths.Phạm Thanh Sơn, Ths.Trần Việt Tiến, BS.CKI. Vũ Đình Hùng, Ths.Hoàng HảI Đức, BS. Vũ Viết Tân 65,000 2007
12 Điều dưỡng ngoại khoa ( TH) Đồng TG : Vương Hùng, Trần Thị Thuận 34,000 2006
13 Điều dưỡng nhi khoa GS.TS. Trần Qụy( CB), TS. Nguyễn Tiến Dũng, CN. Nguyễn Thuý Mai 43,000 2006
14 Điều dưỡng nhi khoa (GT Cao Đẳng) Đồng TG : Ths.BSCKII. Đinh Ngọc Đệ ( CB), Ths. Nguyễn Thị Lan Anh, Ths. BSCKI. Nguyễn Thị Kim Hà, BSCKI. Phan Thị Minh Hạnh, BSCKI. Lâm Ngọc Thắng, BSCKI. Vũ Ngọc Thuận 70,000 2006
15 Điều dưỡng sản khoa PGS.Trần Hán Chúc 30,000 2005
16 Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh tâm thần Đồng TG :PGS.TS. Hoàng Tân Dân, GS.TS. Nguyễn Văn Dịp, BS. Trần Công Đại, PGS.TS. Ngô Toàn Định, TS. Trần Xuân Mai, PGS.TS. Nguyễn Viết Nghị, PGS.TS. Lê Thị Oanh, PGS.TS. Phạm Văn Thân, CN.Đ D Đặng Thị Định, CN. Đ D Nguyễn Thanh Mai, CN.Đ D Võ Kim Ngọc, BS. Nguyễn Xuân Đức, GS.TS. Lê Đức Hinh, GS. Nguyễn Việt ( HĐ) 34,000 2005
17 Bệnh học nội khoa  BS.Nguyễn Đăng Thụ (CB) và nhóm GV trường THYT Hà Nội 23,000 2006
18 Bệnh học ngoại khoa Đồng TG : BS.Nguyễn Đăng Thục (CB), BS.Trần Ngọc Huấn, BS.Hoàng Xuân Lư, BS.Nguyễn Hồng Hiên 24,500 2005
19 Chăm sóc bà mẹ sau đẻ Đồng TG : BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ, Ths. Nguyễn Bích Lưu, PGS.TS. Trần Thị Phương Mai, BS. Phó Đức Nhuận, CN. Đoàn Thị Nhuận, Ths. Dương Thị Mỹ Nhân, CN. Vũ Hồng Ngọc, CN. Đặng Thị Nghĩa, BS. Bùi Sương, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Ths. Lê Thanh Tùng, TS.Huỳnh Thị Thu Thủy, BS. Phan Thị Kim Thủy 20,000 2005
20 Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ Đồng TG : BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ, Ths. Nguyễn Bích Lưu, PGS.TS. Trần Thị Phương Mai, BS. Phó Đức Nhuận, CN. Đoàn Thị Nhuận, Ths. Dương Thị Mỹ Nhân, CN. Vũ Hồng Ngọc, CN. Đặng Thị Nghĩa, BS. Bùi Sương, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Ths. Lê Thanh Tùng, TS.Huỳnh Thị Thu Thủy, BS. Phan Thị Kim Thủy 43,000 2005
21 Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén Đồng TG : BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ, Ths. Nguyễn Bích Lưu, PGS.TS. Trần Thị Phương Mai, BS. Phó Đức Nhuận, CN. Đoàn Thị Nhuận, Ths. Dương Thị Mỹ Nhân, CN. Vũ Hồng Ngọc, CN. Đặng Thị Nghĩa, BS. Bùi Sương, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Ths. Lê Thanh Tùng, TS.Huỳnh Thị Thu Thủy, BS. Phan Thị Kim Thủy 45,000 2005
22 Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ Đồng TG : BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ, Ths. Nguyễn Bích Lưu, PGS.TS. Trần Thị Phương Mai, BS. Phó Đức Nhuận, CN. Đoàn Thị Nhuận, Ths. Dương Thị Mỹ Nhân, CN. Vũ Hồng Ngọc, CN. Đặng Thị Nghĩa, BS. Bùi Sương, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Ths. Lê Thanh Tùng, TS.Huỳnh Thị Thu Thủy, BS. Phan Thị Kim Thủy 32,000 2005
23 Dân số kế hoạch hoá gia đình Đồng TG : BS. Nguyễn Xuân Đức, BS. Trần Nhật Hiển, BS. Hà Thị Thanh Huyền, BS. Nguyễn Hoàng Lệ, Ths. Nguyễn Bích Lưu, PGS.TS. Trần Thị Phương Mai, BS. Phó Đức Nhuận, CN. Đoàn Thị Nhuận, Ths. Dương Thị Mỹ Nhân, CN. Vũ Hồng Ngọc, CN. Đặng Thị Nghĩa, BS. Bùi Sương, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Ths. Lê Thanh Tùng, TS.Huỳnh Thị Thu Thủy, BS. Phan Thị Kim Thủy 30,000 2006
24 Dược học và thuốc thiết yếu Đồng TG : TS. PGS. Đỗ Trung Phấn, BS. Nguyễn Đăng Thụ(CB), GS.Hoàng Tích Huyền, DS. Vũ Ngọc Thuý, DS. Trịnh Đức Trân, DS. Dương Bá Xê, DS.Lê Thị Uyển, DS. Tạ Ngọc Dũng, DS. Nguyễn Thị Phương. 19,000 2006
25 Dược liệu Đồng TG : DS. Nguyễn Huy Công (CB), GS.TS. Phạm Thanh Kỳ (HĐ), DS. Bùi Đức Dũng, DS. Đào Đình Hoan, Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhài 42,000 2006
26 Dược liệu học (T2) Đồng TG : GS.TS. Phạm Thanh Kỳ ( CB), PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm,TSKH. Trần Văn Thanh 60,000 2007
27 Giải phẫu sinh lý Đồng TG : TS. Nguyễn Văn Huy, TS. Lê Bá Thúc 72,000 2007
28 Hoá dược - Dược lý Đồng TG :DS.CKI. Nguyễn Huy Công, DS. Trần Thị Bội Ngọc, DS. Đỗ Thị Thược, DS. Lê Văn Son 63,000 2006
29 Hoá dược - Dược lý (Tập 3) Đồng TG :PGS.TS. Đồng Thị Kim Huyền (CB), GS.Đặng Hanh Phức, Ths. Bùi Đức Lập, Ths. Phan Quỳnh Lan, Ths. Nguyễn Thị Liên Hương, Ths. Phạm Thị Thuý Vân, DS. Nguyễn Thành Hải, DS. Vũ Đình Hòa 34,000 2007
30 Hoá phân tích lý thuyết và thực hành Đồng TG : GS.TSKH. Lê Thành Phước, CN. Trần Tích ( CB), Ths. Nguyễn Nhị Hà, TS.Nguyễn Thị Kiều Oanh 58,000 2007
31 Hoá sinh lâm sàng BS. Lê Thị Kim Thu, GS.Lê Đức Trình, GS.Lương Tấn Thành ( HĐ) 34,500 2005
32 Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ Đồng TG : TS. Nguyễn Thị Mạn (CB), BS. Nguyễn Quốc Bảo, BS. Nguyễn Quốc Bảo, BS. Bùi Thị Bính, Ths. Hoàng Khánh Chi, Ths. Nguyễn Ngọc Diệp, CN. Trần Văn Hai, BS. Triệu Thị Hoa, TS. Hoàng Bích Hường, BS. Nguyễn Đức Khoa, CN. Dương Thị Mừng, BS. Nguyễn Phúc Thị Xuân Tâm, BS. Bùi Đức Thành, BS. Trương Quang Thuận, Ths. Trương Quang Tuyến, Ths. Nguyễn Văn Tuyền, BS. Trương Thị Tân 19,500 2006
33 Kỹ thuật điều dưỡng  Đồng TG : TS.Trần Thuý Hạnh, Ths.Lê Thị Bình (CB), CN.Nguyễn Thị Đào, CN.Trịnh Kim Dung 65,000 2006
34 Ký sinh trùng y học ( ĐT cao đẳng xét nghiệm) Ths. Đoàn Thị Nguyện ( chủ biên) 68,000 2010
35 Ký sinh vật y học  BS. Lã Thị Thanh Vỹ, PGS.PTS. Ths. Phạm Văn Thân ( HĐ) 27,000 2005
36 Nha khoa thực hành Đồng TG :BS. Hồ Thị Thành, BS. Nguyễn Thị Minh Bạch, BS. Nguyễn Thượng Hiền 23,000 2003
37 Vi sinh Đồng TG : PGS.TS. Lê Hồng Hinh ( CB), Ths. Vũ Văn Thành, BSCKI. Nguyễn Thị Vinh 26,000 2007
38 Vi sinh vật y học Đoàn Thị Nguyện, PGS.TS. Nguyễn Văn Dịp ( HĐ) 31,500 2002
39 Vi sinh - ký sinh trùng Y học Đồng TG : PGS.TS. Lê Hồng Hinh, PGS.TS. Phạm Văn Hân ( CB), Ths. Trương Thị Kim Phượng, Ths. Phan Thị Hương Liên 31,000 2006
40 Y học cổ truyền Vụ KH đào tạo 24,000 2006
Tag :    ,
Tìm kiếm Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Hương
Hoàng Hương
Sản phẩm bán chạy
Châm cứu thần hiệu
 

Giá mới 130.000 VNĐ

-

Giá cũ 130.000 VNĐ VNĐ

Công nghệ sản xuất thuốc từ thảo dược
 

Giá mới 405.000 VNĐ

-

Giá cũ 405.000 VNĐ VNĐ

Giải phóng ung thư bằng sức mạnh tâm trí
 

Giá mới 140.000 VNĐ

-

Giá cũ 168.000 VNĐ VNĐ

Hướng dẫn điều trị nội tiêu hóa- gan mật
 

Giá mới 315.000 VNĐ

-

Giá cũ 368.000 VNĐ VNĐ

HIỆU SÁCH Y HỌC HOÀNG HƯƠNGĐịa chỉ: Phòng 1 - Nhà E4 Tập thể Đại Học Y, Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội


Tel/ Fax: 04.35746179  Mobile: 0983.300.170 / 0972.171.630

Email: hieusachyhochoanghuong@gmail.comWebsite: http://hieusachyhochoanghuong.vn

OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.

Lên đầu trang